Lev Şestov: Dostoievski nu a inventat absolut nici o idee politicǎ originalǎ (R)

   „Dacă-l asculţi pe Dostoievski, ţi se pare cǎ inventeazǎ idei pe care guvernul ar trebui sǎ le adopte ca îndreptar şi sǎ le transpunǎ în practicǎ. Însǎ e suficientǎ puţinǎ atenţie şi vǎ veţi convinge cǎ Dostoievski nu a inventat absolut nici o idee politicǎ originalǎ. În aceastǎ privinţǎ a, tot arsenalul sǎu l-a împrumutat de la slavofili, care şi ei au fost originali în mǎsura în care, fǎrǎ ajutor dinafarǎ, traduceau din nemţeşte sau franţuzeşste «Russland über alles» – prin înlocuirea cuvântului respectiv pǎstrând chiar mǎsura versului. Dar, şi acest lucru este extrem de important, nici slavofilii, cu glorificarea lor ruso-germanǎ a naţionalitǎţtii, nici Dostoievski, care le-a cântat în strunǎ, nu au izbutit sǎ înveţe nimic pe un reprezentant al puterii.”[1]

 „Catolicismul roman e mai rău decât ateismul însuşi (…) Ateismul nu face decât să predice zeroul, dar catolicismul merge şi mai departe: predicǎ un Hristos denaturat, pe care tot el l-a ponegrit şi profanat, un Hristos contrar celui adevărat! Catolicismul îl predicǎ pe Antihrist, vă asigur de asta!”[2]

publicat: 29 ianuarie 2014


[1] Lev Şestov, Începuturi şi sfîrşituri, Institutul European, Iaşi, 1993, p. 63.

[2] F.M. Dostoievski, Idiotul, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p.543.


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Nihil Sine Deo. PRESĂ LIBERĂ

Lasă un răspuns