Alianţa Părinţilor: Comunicat de presă privind situaţia actuală din educaţie

Alianţa Părinţilor

Alianța Părinților (AP) constată cu îngrijorare că procesul de reformare a învățământului românesc, desfășurat continuu din 1989 până în prezent, sub toate guvernările, a condus numai la deteriorarea continuă a procesului instructiv-educativ și a sistemului de învăţământ în ansamblul său.
Recent adoptatul PLx 253/2023 (analizat și de Alianţa Părinţilor – prezentă la dezbateri) nu rezolvă problemele structurale, ci mai degrabă pare să ducă la accelerarea declinului sistemului.
Greva profesorilor – începută luni, 22 mai – semnalează doar câteva probleme dintr-un noian de disfuncţii și dificultăţi care sufocă sistemul de învățământ românesc.
Dezinteresul tot mai evident al multora dintre elevi pentru școală, disciplina precară, ideologizarea conţinutului materiilor și aglomerarea programei, accesul în școală acordat cu ușurinţă ONG-urilor de tot felul care transformă școala într-un spaţiu ideologizant, toate sunt probleme care au dus la starea de lucruri actuală, stare de care nu este mulțumită niciuna dintre părțile sociale implicate.
Este surprinzătoare lipsa de reacţie a conducerilor Federațiilor Sindicatelor din învăţământul preuniversitar faţă de multe dintre prevederile PLx 253/2023 care vor afecta substanţial, în sens negativ, profesorii, elevii și părinţii, prevederi care distrug însăși profesia pe care aceste organizaţii ar trebui s-o apere.
Precizăm că Alianţa Părinţilor a semnalat conducerii Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” multe dintre prevederile dezastruoase ale PLx 253/2023, fără ca acest lucru să producă vreo reacţie. Din toate informaţiile pe care le avem rezultă că federaţiile nici nu au adus la cunoștinţa cadrelor didactice o sinteză a prevederilor care îi vor afecta în mod direct atât pe profesori cât și pe elevi și, implicit – pe părinţi.
Fără îndoială, profesorii trebuie să beneficieze de o salarizare decentă, dar aceasta nu este singura condiţie pentru ca școala să poată oferi copiilor noștri un învăţământ de bună calitate.

Alianţa Părinţilor nu poate să nu observe că sindicatele din învățământ par să se mobilizeze preponderent pentru revendicări salariale în timp ce pactizează cu puterea pe subiecte esențiale, precum legile educației.
Precizăm că Alianţa Părinţilor a contactat conducerea Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și a oferit sprijinul său în vederea analizării PLx 253/2023. Am considerat că o atare colaborare ar fi în folosul tuturor părţilor interesate. Ni s-a comunicat că FSE „Spiru Haret” a depus la Parlament amendamente pe acest proiect de lege împreună cu FSLI.
Atunci când am solicitat o copie în format PDF, ca să comparăm și să punem de acord punctele de vedere ale părinţilor cu punctele de vedere exprimate de cele două federaţii, ni s-a răspuns că FSE are nevoie de acordul FSLI pentru acest lucru. Paradoxul prin care se atribuie caracter confidenţial unui document care se presupune că ar conţine opiniile/amendamentele aduse de cele doua federaţii proiectului legislativ aflat la acel moment în dezbatere publică ne determină să credem că documentul, de fapt, nu există.
Constatăm că nici sindicatele, nici decidenții politici nu abordează cea mai gravă dintre problemele școlii românești: depopularea. Iarna demografică în care România a intrat determină scăderea dramatică a numărului de elevi. Catastrofa socială pe care o cauzează depopularea și soluţiile de redresare nu intră în preocupările celor care sunt direct interesaţi și atinși de consecinţe. Chiar dacă salariile profesorilor ar fi majorate cu 100%, pe cine vor mai educa în următorii 5-10 ani?
În locul unor dezbateri reale și oneste, desfășurate prin invitarea tuturor actorilor relevanți: părinți, profesori, specialiști, s-a preferat adoptatea pe repede înainte a unor legi criticate dur de opinia publică (mai puţin de sindicatele din învăţământul preuniversitar).
Ne exprimăm dezaprobarea faţă de tentativele de învrăjbire a profesorilor și părinţilor după o reţetă care a funcţionat, din păcate, și în alte situaţii. Dezaprobăm, de asemenea, modul în care decidenții aleg să poarte discuţii numai cu acele organizații care le susțin ideile și le aplaudă deciziile, aceștia fiind „părinți buni”, în opoziție cu „părinții răi”, care își permit să aibă alte opinii. Avem convingerea că în acest moment finalul grevei depinde de receptivitatea guvernului faţă de revendicările profesorilor și nu de presiuni exercitate în diverse moduri asupra greviștilor.
In cadrul unui eventual dialog real (nu al unui simulacru de consultare), ca partener de dialog social direct interesat al Ministerului Educaţiei și al Guvernului României, Alianța Părinților este gata să propună soluții concrete, realiste, pentru sistemul de învățământ românesc.

25.05.2023

Comitetul Director al Alianţei Părinţilor

Preşedinte: Cristian Filip

Dir. Departament Educaţie – Sănătate: Olimpia Popa

Sursa: site-ul AP


Pentru o presă independentă, fără cenzură, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Nihil Sine Deo

Lasă un răspuns