Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul 180/3 iulie 1917.

Muzeul de Istorie din Vâlcea

Ministerul Justiţiei, Direcţiunea Afacerilor Judiciare                                           No. 2197/3 Iulie 1917 Domnule Judecător

   Fiind informaţi că unele autorităţi judecătoreşti, din cauza faptelor de război petrecute în Oltenia şi Muntenia, nu au primit ultimele numere din Monitorul Oficial apărute înainte de ocuparea Capitalei, vă comunic, reprodus în copie pe paginile următoare, spre a lua cunoştinţă de cuprinsul lor, decretul No. 3100 din 12 Noemvrie 1916 privitor la acordarea moratoriului şi publicat în Monitorul Oficial No. 183 din 13 (26) Noemvrie 1916 şi decretul No. 3104 din 16

(29) Noemvrie 1916, privitor la aplicarea art. 3 din legea specială, publicat în Monitorul Oficial No. 186 din 17 (30) Noemvrie 1916.

Gerant, Al.G. Hinna

Domnului Judecător al Ocolului Brădiceni, jud. Gorj – la Brădiceni

Decretul No. 3100 din 12 Noemvrie 1916,

publicat în Monitorul Oficial No. 183 din 13 (26) Noemvrie 1916:

FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

   Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No.46069.

Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri, Am decretat şi decretăm:

1 Iniţial scris „înfiinţat“, apoi tăiat şi adăugat deasupra „întemeiat”.

2 Ad. interlinear: „şi preistoric al Gorjului”.

3 Iniţial scris „actualmente“, apoi tăiat.

4 Ad. interlinear: „sau Gimnaziul îşi va începe cursurile”.

5 Iniţial scris „Gimnaziului“, apoi tăiat şi scris: „Muzeului”.

6 Ad. interlinear: „spre conservare”.

7 Iniţial scris „dată ce se va mai găsi“, apoi tăiat şi scris interlinear: „ce i se va da”.

Art. I. – Se acordă societăţilor comercale şi civile, Băncilor, comercianţilor precum şi oricăror altor persoane domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Romanaţi, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Vlaşca, Ilfov, Ialomiţa, Brăila, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Râmnicu-Sărat, Tulcea, Caliacra şi Durostor pentru îndeplinirea angajamentelor băneşti provenite din afaceri comerciale sau civile, din creanţe ipotecare sau de orice altă natură, contractate în ţară sau în străinătate înainte de publicarea acestui decret, direct sau prin reprezentanţi sau prepuşi din ţară şi plătibile în ţară sau străinătate, precum şi pentru plata datoriilor către Stat, judeţ sau comună, derivând din impozite sau cu orice alt titlu, o amânare de plată până la o lună după trecerea armatei pe picior de pace.

Această dispoziţiune se va putea ridica în total sau în parte printr’un decret regal dat după propunerea ministrului de justiţie în urma avizului consiliului de miniştri.

Art. II. – Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureşti, la 12 Noemvrie 1916.

Ministru justiţiei, Victor Antonescu

No. 3100

Decretul No. 3104 din 16 Noemvrie 1916,

FERDINAND

  publicat în Monitorul Oficial No. 186 din 17 (30) Noemvrie 1916:

FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României

  La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

  Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No. 46162.

Văzând dispoziţiunile art. 7 din legea specială autorizând luarea de măsuri speciale: Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri din 16 Noemvrie 1916,

Am decretat şi decretăm:

Art. I. – Dispoziţiunile privitoare la suspendarea de termene în materie judecătorească, cu- prinse în art. 3 din legea specială autorizând luarea de măsuri excepţionale se întinde în folosul tuturor persoanelor domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanaţi, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, Vlaşca, Muscel, Durostor, Caliacra şi Constanţa, precum şi în folosul persoanelor a căror acţiune trebuie să se exerciteze în contra unei persoane locuind sau domiciliind într’unul din judeţele sus menţionate, sau pentru cei a căror acţiune este justiţiabilă de către o autoritate judecătorească situată într’unul din acele judeţe, şi anume:

Pentru judeţele: Caliacra, Durostor, Mehedinţi, Teleorman şi Vlaşca cu începere de la 15 August 1916;

Pentru judeţele: Gorj, Vâlcea şi Argeş cu începere de la 25 octomvrie 1916; Pentru judeţul Dolj cu începere de la 1 Noemvrie 1916;

Pentru judeţele Romanaţi, Olt şi Muscel cu începere de la 5 Noemvrie 1916.

Art. II. – şi cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureşti, la 16 Noemvrie 1916.

Ministru justiţiei, Victor Antonescu

No. 3104

FERDINAND

SJAN Gorj, fond Judecătoria Rurală Brădiceni, dos. 1/1917‑1918, f. 5‑6, orig., rom., tipărit1.

1. Aceste documente se regăsesc în conţinut identic şi în fond Judecătoria Rurală Novaci, dos. 1/1917-1918, f. 15 f.v. şi 20.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns