Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Document din 12 iulie 1916.

Muzeul de Istorie Vâlcea

 Primăria Oraşului Târgu Jiului        

 Serviciul Administraţiei Centrale                                                                                                                                                      No. 2901/1916 Iulie 12

Stimate Domn

  Ministerul de Interne ne comunică, că deoarece în ultimul timp nu s-a mai putut aduce în Ţară pânză de cămăşi pentru oamenii de trupă şi nici fire de bumbac pentru asemenea pânză, aprovisionarea armatei cu asemenea furnituri se face cu mare anevoinţă.

Această situaţie a determinat pe D-nu Ministru de Răsboiu a apela la caritatea publică cu rugămintea de a da tot sprijinul în a contribui ca fiecare om mobilizabil din oraş să fie înzestrat cât mai în grabă cu câte două rânduri din rufăria necesară şi anume: 2 Cămăşi; 2 perechi Ismene; 3 Ştergare şi 2 perechi obiele de pânză de cânepă sau ciorapi.

De aceea recurgem la `naltul Dv. sentiment de patriotism şi respectuos vă rugăm să binevoiţi a încredinţa delegatului nostru însărcinat cu strângerea rufăriei, obiectele ce veţi binevoi a da pentru măreţul scop ce urmărim, cu această ofrandă îndepliniţi şi o mare datorie de a ajuta pe proprii noştrii concetăţeni, care vor fi chemaţi să-şi verse sângele pentru Patrie.

Primiţi, vă rugăm, Stimate Domn, asigurarea distinsei noastre stime.

Primar, C. Bălănescu                                                                  Secretar (Lipsă semnătură)

Tip. N.D. Miloşescu Tg. – Jiu

SJAN Gorj, fond Primăria Oraşului Târgu Jiu, dos. 4/1919, f. 7, orig., rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns