Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul 192/17 iulie 1917.

Ministerul Agriculturei şi Domeniilor                                                                 No. 4837/10 Jul. 1917 Direcţia Pescăriilor

CIRCULARĂ

Către comunele urbane din teritoriul ocupat afară de Bucureşti şi Craiova

[…]2 ordonanța Administrației Militare în România, Secția Pescăriilor din 1 Iulie a.c. că pentru timpul cât va avea o producţiune mai mare să se dea şi comunelor urbane din ţară, pentru hrana populaţiunei, o cantitate de peşte proporţională cu producţia totală şi cu nevoile militare.

Pentru acest scop primăriile vor indica Ministerului Domeniilor, Direcţia Pescăriilor în cel mai scurt timp câţiva din acei comercianţi care s’au mai ocupat şi în trecut cu comerţul de peşte,

  • bineînţeles numai dintre aceia care s’au dovedit a fi destoinici şi cinstiţi – pentru ca potrivit Regulamentului respectiv la comerţul cu peşte din 15/VI/1917 să fie autorizaţi de către Administraţia militară, Secţia Pescăriilor a cumpăra peşte proaspăt şi sărat spre a’l revinde locuitorilor acelei comune sub supravegherea autorităţilor comunale şi poliţieneşti.

Preţurile cu care se va vinde publicului vor fi cele din lista de detaliu (listă albă) care sunt şi preţurile stabilite maximale iar comercianţii vor cumpăra tot după preţurile din această listă, micşorate cu un rabat de 12 ½ care este câştigul lor.

Pentru comunele mai îndepărtate unde costul transportului şi ambalagiului ar fi prea mare, Secţia Pescăriilor va putea încuvinţa, la cererea comercianţilor pentru vânzarea în detaliu o majorare a preţului de vânzare.

În fine prin această ordonanţă se mai dispune că autorităţile comunale sunt datoare să supravegheze de aproape vânzarea peştelui în comună şi să împiedice orice încercare de speculă cu acest aliment, căci, în cazul când s›ar dovedi că comercianţii contravin regulilor stabilite, se va ridica temporar, sau definitiv, dreptul de a vinde peşte acelor comercianţi, – fără prejudiţiul altor pedepse pentru specula cu alimente – putându’se suspenda chiar trimiterea de peşte în aceea co- mună, atunci când autorităţile comunale nu îşi fac pe deplin datoria de supraveghere şi nu i’au suficiente măsuri pentru reprimarea fraudelor.

Odată cu aceasta vi se înaintează câte 5 exemplare din regulamentul şi ordonanţa în cestiune precum şi 10 exemplare din lista preţurilor cu care se va vinde publicului peştele proaspăt şi sărat.

GIRANTUL MINISTERULUI,                                                                                                                           Director(semătură indescifrabilă)

Dr. Gr. Antipa                                                                                       Pr. 12 Iulie 1917/No. 575.

[Ad. ulterior, cu cerneală şi peste dactilografiere: „Se va indica Minist[erului] cei doi Pescari: Gh. Cincă şi C. Bican ca negustori cinstiţi şi cu rugămintea de a’i autoriza şi a ne trimite peştele – Bălănescu”.]

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns