Rolul antreprenoriatului feminin în dezvoltarea economică și socială a României, susținut de OFA

Pornind de la o serie de propuneri concrete cu privire la consolidarea și dezvoltarea antreprenoriatului românesc în general, și a celui feminin în special, transmise recent către executiv, Organizația Femeilor Antreprenor din România – OFA a participat ieri, 9 august 2023, la o reuniune de lucru inițiată de Guvernului României, organizată inclusiv în perspectiva demersului României de aderare la OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Întâlnirea a fost coordonată de Roxana Mînzatu, Secretară de Stat, Coordonatoarea Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene.

Delegația OFA a fost compusă din: Mirabela Miron – președinta patronatului; Ana-Maria Icătoiu – vicepreședintă, coordonatoarea departamentului „Surse de finanțare pentru proiecte de investiții și de cercetare – dezvoltare – inovare”; Marinela Strîmbulescu – președinta filialei OFA Gorj, expert finanțări nerambursabile; Liliana Marinescu – vicepreședintă OFA pentru Regiunea Sud-Est, expertă în domeniul agricol și al asociațiilor de fermieri; Mioara Iofciulescu – vicepreședintă, coordonatoarea rețelei parteneriale OFA, expertă dezvoltare proiecte imobiliare și producție energie electrică din surse regenerabile; Anișoara Radu – președinta filialei OFA Tulcea, expertă dezvoltare antreprenorială; Florentina Mănăilă – președinta filialei OFA Buzău, expertă în domeniul formării profesionale continue a adulților.

La reuniune au participat, din partea executivului: Natalia Intotero – Ministra Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; Elena Tudor, Președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; Luca Niculescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE); Cristian Vasilcoiu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale; Casian Nițulescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Energiei; Lucian Ioan Rus – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; directori din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cu referire la Dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriatul feminin, Mirabela Miron, președinta OFA, a prezentat un document amplu cuprinzând propunerile concrete ale patronatului nostru pentru crearea unui mediu de afaceri incluziv și echitabil în România, în care femeile antreprenor sunt încurajate, sprijinite și valorizate, document care prevede, printre altele, crearea unui cadru legislativ și a unor reglementări specifice care să susțină egalitatea de gen și de oportunități în toate domeniile de activitate, promovarea culturii antreprenoriale în sensul schimbării percepțiilor societății față de femeile antreprenor și îmbunătățirea accesului femeilor la resursele necesare începerii și dezvoltării unei afaceri.

Organizația Femeilor Antreprenor – OFA UGIR a prezentat și o serie de propuneri, măsuri și acțiuni concrete de sprijinire a antreprenoriatului feminin, cu accent pe: dezvoltarea unor programe de finanțare bancară destinate femeilor antreprenor; educație și formare specializată; sprijin pentru accesul la piețe internaționale; crearea de centre de sprijin pentru antreprenoriatul feminin; promovarea egalității de gen în sectorul corporativ; facilitarea accesului la tehnologie și inovare; incluziune în zonele rurale.

Reprezentanții ministerelor de resort prezenți la întâlnire și-au arătat deschiderea pentru constituirea unor grupuri de lucru care să preia ideile prezentate, să le dezvolte împreună cu echipa de experte OFA și să le implementeze astfel încât să fie un sprijin real în dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România.

Un moment focal al întâlnirii a fost discutarea Finanțărilor în implementare și în pregătire pentru mediul privat: Politica de Coeziune 2014-2020, respectiv 2021-2027; Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); Planul Național Strategic pentru implementarea Politicii Agricole Comune (PNS PAC); schemele de ajutor de stat coordonate de către Ministerele Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (ConstructPlus), respectiv Agriculturii (InvestAlim) sau Finanțelor (HG 907, HG 332), programele de finanțare gestionate de Ministerul Energiei (Fondul pentru Modernizare, Electric Up).

Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinta OFA, a arătat că, deși buna intenție trebuie recunoscută, „se lansează aproape simultan foarte multe apeluri de proiecte pe mai multe Programe (Regionale, Tranziție Justă, etc), ceea ce face ca antreprenorii să aibă dificultăți în a pregăti și depune proiecte valoroase, cu efect multiplicator real în economie (nu vor găsi consultanți profesioniști disponibili pentru că aceștia vor fi supraîncărcați, sau vor depune proiecte de slabă calitate scrise inhouse, sau vor apela la firme de consultanță fără experiență, apărute recent pe piață doar pentru a răspunde acestei nevoi bruște). Există șanse foarte mari de blocaje în implementare, sau chiar de absorbție scăzută. Este nevoie de transparență reală din partea sistemului public pentru a recâștiga încrederea antreprenorilor, pierdută în special în ultimii 4-5 ani.”

Reprezentantele OFA au făcut mai multe propuneri concrete de măsuri ce pot fi luate de către ministerele de linie și, respectiv, Autoritățile de Management responsabile de finanțările europene nerambursabile în așa fel încât cele circa 80 de miliarde de euro pe care România le are la dispoziție pentru perioada 2021-2027 (chiar 2029) să fie absorbite la un nivel cât mai ridicat prin proiecte valoroase, care să fie cu adevărat utile României. Printre aceste propuneri, se numără și cea care prevede ca, între momentul publicării versiunii finale a ghidurilor solicitanților (împreună cu grilele de punctaj) și momentul deschiderii propriu-zise a apelurilor de proiecte să existe o durată de cel puțin 60 de zile calendaristice, în așa fel încât solicitanții să aibă timp suficient pentru a-și pregăti cereri de finanțare de calitate.

Ulterior reuniunii plenare, delegația OFA a participat la o reuniune bilaterală cu doamna Roxana Mînzatu.

Mirabela Miron, președinta OFA, a reconfirmat interesul ferm al Organizației Femeilor Antreprenor de a colabora în mod constructiv cu membrii echipei guvernamentale, arătând că echipele de experte ale patronatului sunt deja pregătite cu propuneri și soluții concrete la o multitudine de subiecte de mare interes pentru viitorul economic al României.

Organizația Femeilor Antreprenor din România este un patronat cu peste 700 de membre, femei antreprenor din România, Republica Moldova, Croația și Marea Britanie. Prin misiunea sa, OFA contribuie de mai bine de 3 ani la creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești, la sprijinirea și promovarea femeilor antreprenor și, respectiv, la susținerea inițiativelor de business care vor genera produse și servicii inovatoare.


Pentru o presă întru adevăr, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Nihil Sine Deo.

Lasă un răspuns