Castrele romane de la Insula Banului (com. Gura Văii, j. Mehedinţi) și Izvoarele (j. Mehedinţi).

         Insula Banului (com. Gura Văii, j. Mehedinţi).  Ruinele unei cetăţi medieval (cunoscută de Marsigli, T. Antonescu, Bărcăcilă, Tocilescu ş.a. ), de zid, apar la suprafaţa solului. Recentele săpături au precizat sub această cetate feudală resturi de zidării romane-bizantine de la un castru anterior (sec. IV-VI), ceramică şi monede romane (D. Popescu, SCIV, XVII, 1966, p. 719). Acestea ar fi puţinele dovezi arheologice despre acest castru. Zidăriile sunt asemănătoare cu ale Sucidavei (inf. M. Davidescu). [1]

      Izvoarele (j. Mehedinţi). Tocilescu şi Polonic notează aici un castru roman, pătrat (100 X 100 m), construit cu zid, turnuri la colţuri, val şi şanţ. La sud de acest castru avem un însemnat cimitir roman, de unde ies  numeroase vase şi monede. Aceste sunt puținele informații despre aceste castre din Mehedinți. Cât despre imaginile foto, acestea nu au fost actualizate în ultimii treizeci de ani. Pe viitor echipa redacțională va face cercetări și vă va ține la curent cu noul stadiu al acestor castre.

30 martie 2014


[1] M. Davidescu, Cetatea romanã de la Hinova , Buc., 1989, D. Benea, Dacia sud-vesticã…, p. 173-176; apud, arheolog Dorel Bindoc, Comori arheologice…, 


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Nihil Sine Deo.