De ce cinstim Sfintele Moaște?

moaștele Sf. Dimitrie Basarabov

Cinstim moaștele sfinților pentru că ele sunt pline de har și vindecătoare de boli, fiind binemirositoare și nestricăcioase pentru viața sfântă și curată pe care au dus-o înaintea lui Dumnezeu. Oricine se roagă cu credință și cere ajutorul sfinților înaintea cinstitelor moaște primește har, sănătate și cele de folos. În Vechiul Testament, osemintele proorocului Elisei au înviat un mort (4 Regi 13, 21). Iar în Noul Testament, numai umbra și atingerea de hainele Sfinților Apostoli vindecau pe cei bolnavi. Sfintele moaște se păstrează în biserici, așezate în racle frumos împodobite, cu care se fac procesiuni pentru sănătate și ploaie.

fragment din cartea ,,Călăuză ortodoxă în Biserică” I, de Arhimandrit Ioanichie Bălan


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator – Nihil Sine Deo

Lasă un răspuns