Alianța Părinților: Despre presiunile asupra părinţilor pentru semnarea contractului educațional

FB: alianta.parintilor.romania

COMUNICAT

Având în vedere că au fost intensificate presiunile asupra părinţilor pentru semnarea contractului educațional prin includerea unei prevederi conform căreia nesemnarea ar reprezenta contravenție sancționată cu amendă, Alianța Părinților comunică următoarele:

1- Orice contract SE NEGOCIAZĂ. Sintagma ,,contract educaţional,” prevazută de disp art. 14 alin (4) este imprecisă și inexactă din punct de vedere juridic, deci menită să producă confuzie în rândul părinților. Putem numi contract un înscris conceput și agreat de părți, pentru care ambele părţi își dau consimțământul în scris. Mai mult, pentru un consimţământ valid, părțile trebuie sa fie asistate în acest demers de un profesionist al dreptului. Altminteri, ,,contractul” este lovit de nulitate, fiindcă are natura unei adeziuni.

2- Puneți în acest mod problema directorilor de școli și NU SEMNAȚI. Capcana constă în faptul că, semnând înscrisul, părinţii îi dau valoare de lege.

3- A.P. va pune la dispoziția părinților, în cel mai scurt timp, o notificare pe care părinții o vor depune la direcțiunea școlii.

4- Este necesar ca motivele de refuz precum și implicațiile semnării acestui înscris să fie explicate și părinţilor care nu le cunosc. Precizăm că prevederile inacceptabile sunt abil formulate și intercalate printre altele, perfect acceptabile, tocmai pentru ca astfel ele să fie mai greu de perceput, iar semnătura părinţilor să fie obţinută cu ușurinţă.

5- Părinții care cedează și semnează își asumă consecințe faţă de care nu mai sunt îndreptăţiţi să exprime nemulțumiri ulterioare.

6- Daca unii părinţi au înțeles implicațiile DUPĂ ce au semnat, le recomandăm să solicite contractul și să își revoce semnătura cât mai curând posibil, invocând argumentele de mai sus și faptul că au fost induși în eroare.

Alianța Părinților, 20 septembrie 2023


MAGAZIN CRITIC – Știri ALESE cu GRIJĂ

Lasă un răspuns