La 30 septembrie 1831 era întocmit textul actului de naștere al Baroului din București (R)

La 30 septembrie 1831 era întocmit textul actului de naștere al Baroului din București

La 30 septembrie 1831 era întocmit textul actului de naștere al Baroului din București

În 1831, Iordache Golescu(1776-1848) era vornic al obștilor, mare vornic și ministru al Dreptății, sau așa cum era cunoscut obștii largi, ca fiind marele logofăt al dreptății. Din această funcție, Iordache Golescu a subscris textul actului de naștere al Baroului din București întocmit la 30 septembrie 1831 și publicat în Gazeta oficială:

“Știinta de obste

Fiindcă pentru a-și descoperi prigonitoarele părți la judecata pricinilor dintre ele cu mai buna deslusire și a-și întocmi jalbile lor, apelațiile, după duhul imprejurărilor acelor pricini, face trebuință de oameni cu mai multa știintă de pravilă- spre înlesnirea acestei lucrări, adică precum sunt avocații; și pentru ca să nu se înșele prigonitoarele părți a-și orândui avocați la pricinile lor pe veri cine cu știință și fără știință , de aceea dintre cei ce s-au aflat până într-o asemenea lucrare s-au ales de stăpânire cei mai jos însemnați, carora spre a fi cunoscuti de avocati li s-au dat si carti la maini, iscalite de insusi marele Logofat al Dreptatii si pecetluite cu pecetea marii Logofetii, care s-au trecut si in condica cantalarii logofetii, atat numele cat si cartile lor si care se faca cum cunoscuti tuturor de obste, ca veri cine va avea trebuinta de avocat sa-si aleaga dintre acesti oranduiti pe cine va vrea; insa li se da in cunostinta si aceasta, cu toate ca se afla avocati oranduiti de catre stapanire, dar prigonitoarele parti nu sunt oprite de a nu se judeca insele pentru pricinile lor de judecata, de vor voi, sau de a-si orandui vechilii in care pot sa se increada, ci slobozi sunt la aceasta, ori sa-si oranduiasca avocati sau nu, pentru ca vechilii pricinii de prigonire, iar avocatul arata la judecata dreptatile acelui stapan de pricina ce are dupa pravila

Marele Logofat al Dreptății

Iordache Golescu”

“Fondat la 30 septembrie 1831 și reorganizat la 24 iunie 1865, în urma adoptării primei Legi privind organizarea corpului de avocați (decembrie 1864), Baroul din București (de Ilfov, cum s-a numit inițial) a reprezentat nucleul în jurul căruia s-a afirmat și s-a manifestat profesia de avocat în România.”, scrie baroul-bucuresti.ro


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Presă cu frică de Dumnezeu

Lasă un răspuns