Alecu Russo: “Cântarea României”(9)

Alexandru Ioan Cuza - Bârlad

   28. În mijlocul viscolului, ce făceai tu, pământ dezmoștenit?… Pământul ce acoperă cenușa strămoșilor era frământat de lavă… vârtejul furtunos învăluia câmpia… talazurile acelui ocean fără margini de neamuri, prăvălindu-se din toate părțile lumii, spinteca cu durere coastele tale… Mumă fără copii, feciorii tăi, rătăciți în vijelia omenească, pribegeau în toate laturile, ducând cu dânșii numai limba și dorul tău… moșia e cel mai dintâi și cel mai de apoi cuvânt al omului; într-însa se cuprind toate bucuriile… simțirea ei se naște odată cu noi și e nemărginită și vecinică, ca și Dumnezeu. Patria e aducerea-aminte de zilele copilăriei… coliba părintească cu copacul cel mare din pragul ușii, dragostea mamei… plăsmuirile (nevinovate) ale inimii noastre… locul unde am iubit și am fost iubiți.. câinele care se juca cu noi, sunetul clopotului bisericii satului ce ne vestește zilele frumoase de sărbătoare… zbieratul turmelor, când se întorceau în amurgul serii de la pășune… fumul vetrei ce ne-a încălzit în leagăn, înălțându-se în aer… barza de pe streașină, ce caută duios pe câmpie… și aerul, care nicăierea nu este mai dulce!..

Și sub cortul pribegiei bătrânii ziceau copiilor: … colo… în vale… colo… departe… unde soarele se vede așa de frumos… unde câmpiile sunt strălucite și pâraiele răcoroase… unde cerul e dulce, unde pământul e roditor și juncile sunt albe… copii, acolo e țara!.. și la aceste cuvinte voinicii prindeau armele… pruncii tresăreau în leagăne… femeile cântau patria depărtată și durerea pribegiei… cei slabi se îmbărbătau. Și tu erai mândră atunci, o, țară nemângâiată… feciorii tăi erau un neam bărbat… numele tău era vestit noroadelor… războinicii tăi erau vitejii vitejilor… dragostea moșiei întărea ca o za de oțel latele lor piepturi și brațele lor erau tari… câți căutau la tine te pizmuiau, și dușmanii tăi înșiși îți dau laudă… când din nări sforăind și din ochi scânteind, taurul clătina coarnele, groaza se răspândea în toate laturile…

29. Lupta întărește pe cel slab, și primejdia mărește pe cel tare… tot bunul are nevoile sale. Ghimpul se ascunde sub floare… așa și slobozenia mulți vrăjmași are… pentru că este partea cea mai frumoasă, cea mai roditoare din moștenirea părinească. Nu aurul este bogăția neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuțiile de aur sunt pieritoare, sărăcia harnică e o bogăție ce nu se răpește; munca e bogăție vecinică.

__________________________________________________

Alecu Russo, Cântarea României, Editura ERC PRESS, București 2010, p. 21-22


  • Pentru o presă independentă, ne puteți sprijini cu o donație. Vă mulțumim!

  • MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns