Alecu Russo: “Cântarea României”(11)

Munții Făgărași

    41. Sub poalele unui munte se întindea o câmpie mare, și un soare strălucitor lumina acea câmpie… Doi inși se preumblau printr-însa… stau ades în loc… și apoi porneau mai departe… Precum spicurile, în vremea secerii, zac unele peste altele, așa și oase peste oase de morți acopereau pământul… petice sfâșiate și acățate de prăjina lor plecată de-abia se mai mișcau de vântul ce dogorea… un nour de corbi fâlfâia pe deasupra croncăind, vulturi mari se învârtejeau în văzduh, ș-apoi deodată se azvârleau cu iuțeală peste oasele înălbite… nici o locuință nu se zărea în acea vale a morții… ici-colea movile semănate fără rând încrețeau ca niște valuri luciul câmpiei… și pe fiecare din acele movile era câte un semn deosebit… pe una o cruce roșie plecată… pe alta un turban sângerat cu semiluna înfiptă pe dânsul… mai departe, o suliță tătărească sfărâmată… și acolo stau mormane grămădite, după seminții și lege, oasele neamurilor care se întâmpinară pe acest câmp de bătălie… fiecare la un loc, ca un semn de izbândă pomenitoare… La marginea câmpiei era o pădure, iar din fundul pădurii se auzea o fâșâire neînțeleasă… o plângere ce semăna cu vaietele sufletelor chinuite… Copacii erau împestrițați de frunze felurite, pline de o rouă roșie… și în vârful unui stejar bătrân, un vultur alb fâlfâia și scutura din aripi… și la fiecare din acele mormane, cei doi oameni îngenuncheau și ziceau împreună: “…Fală de mărire ție, țara noastră, binecuvântată și cuvântătoare de Dumnezeu… feciorii hunilor s-au încumetat să te supuie… și tu ai fost peștera ciolanelor lor… potopul Asiei a vrut să înghită lumea… și tu ai fost stavila lumii… un neam de viteji a râvnit la turmele tale și la grânele aurite ale holdelor tale… și tu ai legat pe viteji doi câte doi… și ai arat cu dânșii țărâna… și ai semănat cu sângele și cu sudoarea lor Dumbrava Roșie, pădurea sângelui!”

___________________________________________________

Alecu Russo, Cântarea României, Editura ERC PRESS, București 2010, p. 26-27


  • Pentru o presă independentă, ne puteți sprijini cu o donație. Vă mulțumim!

  • MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns