Alecu Russo: “Cântarea României”(12)

   51. Era odinioară un neam de frați născuți dintr-o mumă și dintr-un tată… și veni acel neam într-o țară lată și mănoasă pe căile cerului de se pomenește și astăzi… Și frații se iubeau între sine și creșteau în avuție și fericire… turme nenumărate, ca stelele, pășteau în câmpii întinse… vecinii și hoții pizmuiau unirea, puterea și bogăția lor, dar le era teamă de dânșii, căci bărbăția lor îi îngrozea… și astfel acești frați trăiau fericiți, și copiii lor în moștenirea cea mare rămasă de la părinții lor… Când vreo nevoie venea dintr-o parte, ei alergau cu toții într-acolo… cădeau cu toții împreună, când vijelia mare îi dobora, dar se ridicau iarăși cu toții împreună și izbândeau… astfel se pleacă și se ridică în timp de viscol vârfurile codrilor.

După ce trăiră într-acest chip vreme multă, nepoții ziseră într-o zi între dânșii: “Pentru ce să mai trăim amestecați unii cu alții, mai bine să împărțim moștenirea părintească, și fiecare să ia partea sa…” Atuncea traseră cu funia și-și împărțiră moșia în mai multe părți: una la miazăzi, alta la apus și alta la miazănoapte… Săpară șanțuri și puseră râurile și munții hotare între dânșii… și de atuncea frații nu se mai puteau vedea între ei… și vecinii se umplură de bucurie… Nu trecu mult, și fiecare, șezând închis în moșia sa, ajunse că copiii din aceiași părinți uitară de tot unii de alții, și de vorbeau tot o limbă… dar nu se mai înțelegeau… și când unele din ramurile acelui neam se stingeau de pe fața pământului, înecate de vecini, ceilalți frați nu simțeau nici o durere… căci acum erau străini și dușmani între dânșii, și se ridicau cu dușmanii împotriva sângelui lor!..

Și aceste neamuri, care încă se numesc între sine români, în ochii celorlalte popoare sunt numai seminții rătăcite, al cărora izvor s-a stins din ținerea (de) minte a oamenilor!…

52. Domnul Dumnezeul părinților noștri înduratu-s-a de lacrimile tale, țară română?.. Nu ești îndestul de smerită, îndestul de chinuită, îndestul de sfâșiată?.. Văduvă de feciorii cei viteji plângi fără încetare pe mormintele lor, precum plâng și jelesc femeile despletite pe sicriul mut al soților.

53. Neamurile auziră țipătul chinuirii tale… pământul se mișcă… Dumnezeu numai să nu-l fi auzit?.. Răzbunătorul preursit nu s-a născut, oare?

________________________________________________

Alecu Russo, Cântarea României, Editura ERC PRESS, București 2010, p. 30-31


  • Pentru o presă independentă, ne puteți sprijini cu o donație. Vă mulțumim!

  • MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns