Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Decretul nr. 3104 din 16 Noiembrie 1916

FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

  Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No.46069.
Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri, Am decretat şi decretăm:

Art. I. – Se acordă societăţilor comerciale şi civile, Băncilor, comercianţilor precum şi oricăror altor persoane domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Romanaţi, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Vlaşca, Ilfov, Ialomiţa, Brăila, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Râmnicu-Sărat, Tulcea, Caliacra şi Durostor pentru îndeplinirea angajamentelor băneşti provenite din afaceri comerciale sau civile, din creanţe ipotecare sau de orice altă natură, contractate în ţară sau în străinătate înainte de publicarea acestui decret, direct sau prin reprezentanţi sau prepuşi din ţară şi plătibile în ţară sau străinătate, precum şi pentru plata datoriilor către Stat, judeţ sau comună, derivând din impozite sau cu orice alt titlu, o amânare de plată până la o lună după trecerea armatei pe picior de pace.

Această dispoziţiune se va putea ridica în total sau în parte printr’un decret regal dat după propunerea ministrului de justiţie în urma avizului consiliului de miniştri.

Art. II. – Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureşti, la 12 Noemvrie 1916.

Ministru justiţiei, Victor Antonescu                                                                                                                                                                              FERDINAND

No. 3100

Decretul No. 3104 din 16 Noemvrie 1916,  publicat în Monitorul Oficial No. 186 din 17 (30) Noemvrie 1916:

FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

  Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No. 46162.

Văzând dispoziţiunile art. 7 din legea specială autorizând luarea de măsuri speciale: Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri din 16 Noemvrie 1916,

Am decretat şi decretăm:

Art. I. – Dispoziţiunile privitoare la suspendarea de termene în materie judecătorească, cu- prinse în art. 3 din legea specială autorizând luarea de măsuri excepţionale se întinde în folosul tuturor persoanelor domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanaţi, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, Vlaşca, Muscel, Durostor, Caliacra şi Constanţa, precum şi în folosul persoanelor a căror acţiune trebuie să se exerciteze în contra unei persoane locuind sau domiciliind într’unul din judeţele sus menţionate, sau pentru cei a căror acţiune este justiţiabilă de către o autoritate judecătorească situată într’unul din acele judeţe, şi anume:

Pentru judeţele: Caliacra, Durostor, Mehedinţi, Teleorman şi Vlaşca cu începere de la 15 August 1916;

Pentru judeţele: Gorj, Vâlcea şi Argeş cu începere de la 25 octomvrie 1916; Pentru judeţul Dolj cu începere de la 1 Noemvrie 1916;

Pentru judeţele Romanaţi, Olt şi Muscel cu începere de la 5 Noemvrie 1916.

Art. II. – şi cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureşti, la 16 Noemvrie 1916.

Ministru justiţiei, Victor Antonescu

No. 3104

FERDINAND

SJAN Gorj, fond Judecătoria Rurală Brădiceni, dos. 1/1917‑1918, f. 5‑6, orig., rom., (Aceste documente se regăsesc în conţinut identic şi în fond Judecătoria Rurală Novaci, dos. 1/1917-1918, f. 15 f.v. şi 20.)

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


MAGAZIN CRITIC – Nihil Sine Deo / Știri ALESE cu GRIJĂ de suflet

Lasă un răspuns