CHRISTOS YANARAS: ”ABECEDAR AL CREDINŢEI”

          “Ceea ce numim<progres şi dezvoltare>s-a dovedit a fi siluire şi distrugere a naturii şi constituie şi pentru om o permanentă chinuire şi ameninţare cu moartea. Nevoia de a cerceta cu respect şi smerenie adevărul lumi, de a regăsi relaţia corectă cu ea este astăzi cu adevărat -şi pentru prima dată în istoria omenirii- o chestiune de viaţă şi de moarte.”(CHRISTOS YANARAS ”ABECEDAR AL CREDINŢEI”, Ed Bizantină, Buc 1996,pag 209)

        “Astăzi, deja, impasul civilizaţiei occidentale nu mai este unul teoretic. El se manifestă în agonia şi absurditatea modului cotidian de viaţă. Această civilizaţie a <echilibrului groazei>, a programelor raţionale de <fericire generală>, a rezidurilor toxice, a consumaţiei nesăţioase, a înrobirii existenţei umane de ideologiile totalitariste a ajuns să ameninţe viaţa la scară universală.

       In această moarte generală, Biserica persistă în a aştepta învierea morţilor. Atâta timp cât tradiţia liturgică ortodoxă se va salva şi va funcţiona, chiar şi ascunsă în parohii şi episcopii anonime, atâta timp cât măreţia teologică se articulează având ca ax central modul de viaţă păstrat în cultul Bisericii, o civilizaţie la antipodal celei occidentale supraveţuieşte în chip tainic şi un cuvânt universal, mântuitor pentru om, se zămisleşte aşteptând să nască”(”Ibidem”Ed. Bizantină, Buc 1996,pag 209 pag 201)

17 ianuarie 2014


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator – Nihil Sine Deo – PRESĂ LIBERĂ

Lasă un răspuns