Conferința Națională a Cadrelor Didactice „Educație, om și știință”, ediția I, 18 mai 2024, la Biblioteca Națională a României

Euro Education Federation și Școala Gimnazială Nr. 47 din București vă invită la Conferința Națională a Cadrelor Didactice „Educație, om și știință”, ediția I, eveniment care se va desfășura în data de 18 mai 2024, la Biblioteca Națională a României!

În contextul actual al sistemului de învățământ, care se confruntă cu diverse provocări și transformări, Euro Education Federation și Școala Gimnazială Nr. 47 din București invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar la prima ediție a Conferinței Naționale „Educație, om și știință”, organizată la Biblioteca Națională a României, Sala „Jeni Acterian”, în data de 18 mai 2024.

Conferința reprezintă o oportunitate pentru cadrele didactice de a împărtăși experiențele și rezultatele cercetărilor lor, prin publicarea lucrărilor într-un volum cu ISBN. Participarea este deschisă tuturor cadrelor didactice interesate, iar contribuțiile din aria curriculară sunt așteptate să acopere un spectru divers de subiecte relevante pentru mediul educațional din România, oferind cadrelor didactice din învățământul preuniversitar o platformă de excelență pentru a împărtăși idei, experiențe și perspective noi.

Conferința Națională a Cadrelor Didactice „Educație, om și societate”, ediția I, reprezintă un pas important către promovarea excelenței în educație, evidențiind importanța ariilor curriculare și schimbului de cunoștințe în beneficiul elevilor și al societății în ansamblu.

Participarea la această conferință nu este doar o oportunitate de creștere profesională, ci și un gest de susținere a schimbului de idei și practici educaționale, contribuind astfel la construirea unei societăți bazate pe cunoaștere și înțelegere.

Unul dintre punctele forte ale acestui eveniment este accentul pus pe schimbul de idei și experiențe între cadrele didactice, promovând astfel inovația și creativitatea în actul educațional.

Participarea la această conferință reprezintă nu doar o oportunitate de dezvoltare profesională, ci și un mod de a susține schimbul de idei și de a contribui la creșterea calității învățământului românesc. Cadrele didactice sunt încurajate să împărtășească bune practici, să își îmbogățească cunoștințele și să contribuie la construirea unui mediu educațional mai eficient și mai incluziv, care să răspundă nevoilor specifice ale elevilor din diverse categorii sociale și culturale.

Pentru a fi incluse în volumul Conferinței Naționale a Cadrelor Didactice „Educație, om și știință”, lucrările trebuie trimise până pe data de 5 mai 2024, la adresa de email: cncdscoala47@gmail.com. Prezentarea volumului va avea loc în ziua conferinței, la Biblioteca Națională a României, Sala „Jeni Acterian”, începând cu orele 10.00.

IMPORTANT!

Participarea la această conferință este opțională și individuală. Se adresează cadrelor didactice de la toate nivelurile de învățământ preuniversitar din țară.

Taxa de participare: 50 lei și include accesul la lucrările conferinței și coffee-break, mapa cu materialele de conferință, certificatul de participare și volumul cu lucrările susținute în cadrul conferinței.

____________________

Participanții la conferință vor redacta o lucrare de 3-5 pagini, în Word, font Times New Roman, caractere de 12, spațierea la un rând distanță, precizând bibliografia consultată.

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 10 și spațiere la un rând distanță. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreaga lucrare şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. În cazul lucrărilor citate, se menționează numele complet al autorului sau autorilor materialelor bibliografice citate, urmat de titlul materialului (carte, articol), editura/revista, orașul, anul apariției/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum și cele ale cărților şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlurile cărților şi articolelor se culeg cursiv/italic, în limba în care acestea au fost publicate. Denumirile revistelor se vor culege între ghilimele. Dacă se folosesc articole care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu mențiunea că „documentul este disponibil online la adresa…” și indicarea datei ultimei accesări.

Persoane de contact:

prof. Andrei Popete Pătrașcu, tel. 0767.88.90.86

prof. Cornelia Zamfirescu, tel. 0723.06.98.51

prof. Mioara Roncea, tel. 0766.42.65.52

Mai multe aici


MAGAZIN CRITIC – Nihil Sine Deo / Știri ALESE cu GRIJĂ de suflet

Lasă un răspuns