10 iunie: Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI, Sfântul Mucenic ALEXANDRU, Sfântul Muceniță ANTONINA

Trinitas TV / Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI

Sfântul Sfințit Mucenic TIMOTEI

Cetatea Prusiei este în părțile Bitiniei și se învecinează cu Frigia și Misia, fiind aproape de muntele Olimpului. În această cetate a fost episcop Sfântul Timotei, iar pentru curățenia și sfințenia sa a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni, căci pe un balaur ce se încuibase sub un chiparos într-o peșteră și care vătăma dobitoacele și oamenii, el l-a ucis cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci, aruncându-i în gură un acoperământ cu care se acoperea sfințita pâine pe dumnezeiescul jertfelnic. El a înviat pe un împărat cu numele Areta, care zăcea de o boală foarte grea și care era aproape de porțile iadului. Asemenea și pe o împărăteasă oarecare a întors-o de la moarte la viață și, din întunericul închinării de idoli, a adus-o la lumina sfintei credințe.

El toate bolile le-a tămăduit cu darul cel dat lui și alte multe minuni a făcut, cu puterea lui Hristos. Și a luminat turma sa cu învățătura și pe mulți din cei necredincioși i-a întors la cunoștința adevăratului Dumnezeu. Iar după ce a venit împărat Iulian Paravatul, care, lepădându-se de Hristos, s-a închinat idolilor și a început a prigoni cumplit Biserica lui Hristos, atunci Sfântul Timotei și mai mult se ostenea în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, întărind pe cei credincioși în credință; iar pe cei necredincioși certându-i pentru rătăcirea lor. Și aflând despre dânsul păgânul Iulian, a trimis să-l prindă și, aducându-l, l-a aruncat în temniță. Iar pe când sfântul ședea legat, mulți veneau la el și-i învăța despre Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și s-a înștiințat de aceasta Iulian, că episcopul cel creștin, chiar și legat, învață credința sa pe cei ce se duc la dânsul, și a trimis să-l oprească, ca să nu mai propovăduiască numele lui Iisus. Dar el nu a ascultat pe împăratul cel păgân și fără de lege, ci făcea fără de temere cele cuviincioase lui.

Și aflând iarăși împăratul despre Sfântul Timotei că propovă- duiește fără de frică numele lui Hristos, s-a mâniat și, trimițând un călău, i-a tăiat capul în temniță. Și luând credincioșii sfântul lui trup, l-au îngropat cu cinste; iar de la mormântul lui se dau tămăduiri de neputințe și de boli, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru. Integral pe: Doxologia


  • Contactați-ne oricând. Pentru o presă independentă, fără cenzură, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!
  • Apărăm Credința și Patria. Susținem Monarhia, Familia, Cultura, Tradiția și Viața de la concepție la moartea naturală.

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Presă cu frică de Dumnezeu

Lasă un răspuns